Potek in vključitev

POTEK:

Terapija  poteka enkrat tedensko po 60 minut. Klient/par/družina  običajno dobi stalen termin. Po potrebi se lahko prilagodim tudi željam in potrebam klienta. Terapevtski ciklus običajno zajema 12 zaporednih srečanj in traja približno tri mesece in pol. Za razreševanje globljih vzrokov se lahko terapevtski cikel večkrat ponovi, na željo klientov pa se lahko po predhodnem obvestilu tudi kadarkoli prekine. Možno se je odločiti tudi za enkratno svetovanje.

Poleg osebnih srečanj izvajam tudi terapije na daljavo (zoom, skype…).

VKLJUČITEV:

Pokličite na št. 030/235 117.  Če se ne morem javiti, vas bom v najkrajšem možnem času poklicala,, lahko pa mi pustite tudi sms sporočilo. Pogovorili se bomo glede vaših želja in dilem in se  dogovorili za uvodni razgovor. Ta je namenjen seznanitvi s terapevtskim procesom, z načinom dela in z mano kot terapevtko ter preverjanjem ustreznosti takšnega načina  za vas ter z vašimi morebitnimi vprašanji, razrešitvijo dilem ipd.

V terapijo se lahko vključi vsak, ki je se je sposoben redno udeleževati terapevtskih srečanj, ki je pripravljen prostovoljno sodelovati in se je odločil nekaj spremeniti. Mladoletne osebe se terapije lahko udeležujejo v spremstvu staršev oz. skrbnikov.

Stik lahko vzpostavite tudi preko e-pošte: info@novoupanje.si